ЖИЛИЩА

» отопление

Инфрачервените уреди infraSWISS –
алтернативна и ефективна отоплителна система

Пренесете слънцето в дома си с  infraSWISS

С ежедневното нарастване на цените на горивата нарастват и разходите за отопление на жилищата. Лошата изолация на сградите води до огромни загуби на скъпа енергия през стените, подовете и покрива. За да се покрият изискванията за енергоспестяване, е необходимо не само да се подобри изолацията, но и да се търсят алтернативни и по-ефективни отоплителни решения.

Именно такава алтернатива са инфрачервените отоплителни тела на швейцарската фирма infraSWISS AG – продукти, създадени чрез нова, революционна и уникална технология, които се предлагат и в България. С инфрачервените отоплителни решения се постига по-ефикасно и икономично използване на енергийните ресурси, ликвидирането на отпадъци, намаляването на емисиите на въглероден диоксид, дим, сажди, прах, както и намаляването на шумозамърсяването.
Традиционните отоплителни уреди (електрически, газови, маслени) отдават топлината си на околния въздух главно под формата на конвекция, чрез нагорещената си повърхност. Само една съвсем малка част от излъчената топлина е инфрачервена топлина.

Сред спецификите на инфрачервените лъчи е способността им да топлят без да предизвикват движение на въздуха. Както и при инфрачервеното излъчване на Слънцето, не съществуват почти никакви енергийни загуби. Хората в отопляваното помещение получават лъчиста топлина директно от инфрачервения нагревател и от вторичното излъчване на подът, стените и заобикалящите ги предмети. Топлинното отдаване е постоянно като интензивност и не се влияе от движението на въздушните маси. Топлината, излъчвана вторично от подовете, стените и тавана е много важна за осигуряването на комфорт в дома или на работното място. Оптималната температура в стаята е в пряка зависимост от температурата на повърхността на материалите (подови настилки, стени, таван, предмети и мебелировка).

Лъчистите отоплителни уреди на infraSWISS излъчват изцяло инфрачервена топлина.

 

В уреда инфрачервените лъчи се генерират от неметални въглеводородни проводници. Енергията се излъчва от закаления стъклен преден панел на отоплителното тяло, който е специална разработка на infraSWISS.

Предимства

Сред предимствата на лъчистите (инфрачервени) отоплителни тела на infraSWISS са:
    • забележимо усещане за топлина, уют и комфорт
    • създаване на здравословен микроклимат в дома
    • няма консумация на кислород, както при горенето
    • няма изсушаване на околния въздух
    • няма прахово и шумово замърсяване
    • липсват вредни емисии на прах, сажди, въглероден диоксид, дим, шум и миризма
    • равномерно разпределяне на температурата в цялото помещение
    • няма възможност за образуване на конденз, спира се образуването на мухъл и съпътствуващата миризма, а влажните стени просто изсъхват
    • липса на отпадъчен материал
    • разумни инвестиционни разходи
    • ниски енергийни разходи
    • висока енергийна ефективност
    • високо ниво на безопасност
    • лесни за експлоатация
    • дълъг експлоатационен живот
    • липса на техническо обслужване
    • индивидуални настройки и кратко време за реакция
    • красив дизайн и функционалност
    • възможност за избор на цвят (бял, черен, огледална повърхност)
    • различни възможности за позициониране на уредите infraSWISS
    • възможности за поетапно отопляване на Вашето жилище с infraSWISS
    • възможности за лесно и бързо преместване на лъчистите отоплителни тела на infraSWISS от едно място на друго чрез използването на елегантните подвижни стойки на пода
    • отпада трудността при изчисляване на сметките за отопление в многофамилни къщи и апартаменти, поради наличието на индивидуален електромер за всяка отделна жилищна единица
    • отлично съотношение на цена, качество и ефективност
    При лъчистото отопление с уредите на infraSWISS се избягват традиционните загуби на енергия по тръбопроводите, около котлите, комините, в топлообменниците и по въздуховодите.

Използването на infraSWISS води до значителни финансови икономии:


    -ниски енергийни разходи
    -липса на разходи за поддръжка и ремонт на уредите infraSWISS
    -липса на инсталационна мрежа и нейната поддръжка
    -не е нужно допълнително помещение, обслужващо отоплителната система (котелно) и помещение или резервоар за складиране на горивото (газ, мазут, въглища, дървесни брикети)
    -освободените помещения могат да се използват за жилищни и други нужди
    - няма нужда от помощен персонал за поддръжка на отоплителната система

Монтаж

     Основното изискване е наличието на електрозахранване от 220 V-240 V, контакт или с директно свързване. Отоплителните тела могат да се монтират на тавана, на стените, в ъглите или на декоративна подвижна стойка на infraSWISS. Възможно е и вграждането им в гипсокартонови плоскости и монтирането им върху дървени повърхности.

Приложение

Инфрачервените (лъчисти) отоплителни елементи на infraSWISS са еднакво подходящо приложими както за жилища, офиси, детски градини, училища, ресторанти, хотели, болници, така и за производствени сгради и помещения с голяма височина на тавана.
    Уредите на infraSWISS могат да се позиционират в зависимост от конкретните нужди. Модерният им и стилен дизайн позволява лесното им вграждане в цялостната интериорна концепция на помещенията и индивидуални креативни акценти при оформянето. Броят на елементите може да се определи оптимално според конкретната индивидуална употреба на помещението.

Гаранция

Инфрачервените (лъчисти) отоплителни уреди infraSWISS притежават 5 – годишна гарация. Високото им качество дават възможност за повече от 30 години непрекъсната експлоатация, без необходимост от техническа поддръжка. Уредите се проектират и изработват само в Швейцария и притежаваните сертификати отговарят на най-високите изисквания в света за качество, надеждност, ефективност и дългогодишна експлоатация.


Къде се предлагат?

ИНФРАСУИСТ ООД е ексклузивен представител за България на фирма infraSWISS AG Швейцария –
лидер в разработката и производството на инфрачервено отопление

 

 

Продукти за отопление на жилището >>>

 

 

» отопление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 1994 - 2017 jilishta Products. All rights reserved. Reklama