ЖИЛИЩА

НАЙ - ЧЕТЕНИ СТАТИИ РЕМОНТИ - ОБЯВИ

строителни продукти - за покрива

ПОКРИВНА СИСТЕМА ТЕХНОСИМ - ПРОБЛЕМИ ПРИ СКАТНИТЕ ПОКРИВИ

В световната архитектурно-строителна практика се използват основно два вида покриви-скатни и плоски. За предимствата  и недостатъците на единия вид спрямо другия, все още се водят спорове от техническо и икономическо естество. Един неоспорим и доказан факт е, че при скатния покрив, подпокривното пространство се използва пълноценно, което води до “поевтиняване” стойността на кв.м. на застроената площ.

С настъпилите промени у нас в обществено-политическия и социален живот и непрекъснатото увеличение на цените на терените за строителство, инвеститорите, проектантите и строителите все по-често прибягват до използването на скатния покрив, както при строителството на индивидуални, така и при изграждането на многофамилни жилищни сгради.

ПОКРИВНА СИСТЕМА ТЕХНОСИМ

Големият обем строителство увеличи търсенето на керемиди-основният материал, с който се изпълняват скатните покриви. За съжаление находищата на качествена глина, за производството на керамични изделия за скатни покриви  у нас, а и в световен мащаб,  намаляват чувствително. На българския пазар се почувства осезателно липсата на качествени керамични изделия, което наложи внос на керемиди от Гърция, Турция и Македония, които на вид изглеждат добре, но не издържат на тестовете по БДС, и по-специално на степента на мразоустойчивост.

Ето защо, за задоволяване нуждите на строителния пазар с материали от качествено и високотехнологично производство,  у нас бе изградена и пусната в експлоатация,  производствена база на фирма Техносим, която е част от групата на Балканстрой АД.

Техносим произвежда разнообразна гама бетонови продукти за покрив: керемиди, капаци, ? керемиди, начални и крайни керемиди, тройници  и четворници, които по качества и външен вид превъзхождат традиционните керамични изделия. Всички продукти се произвеждат съгласно хармонизираният с европейските продуктови стандарти БДС EN 490.

Техносим предлага цялостна покривна система, окомплектована с всички необходими основни материали, аксесоари, принадлежности и помощни материали- подпокривни фолиа, топлоизолационни вати, отдушници, крепежни и вентилационни елементи, снегоразбиващи куки, алуминиеви самозолепващи ленти и лайсни и т.н. Тези принадлежности и аксесоари оказват положително естетическо въэдействие на скатния покрив и му придават завършен вид. Основното им предназначение е за:

  • осигуряване на абсолютна водонепропускливост;
  • проветряване на подпокривното пространство;
  • защита на покрива от нахлуване на птици;
  • добра циркулация на въздуха в подпокривното пространство;
  • вентилация на канализацията на сградата;
  • монтаж и обслужване на съоръжения, инсталирани на покрива- соларни системи, гръмоотводни инсталации и др.;
  • съоръжения за отводняване на сградата и тяхната защита от свличащия се сняг и т.н.

Използването на покривната система осигурява високо качество и дълготрайност на покрива. От особена важност е създаването на подпокривни помещения с много добра функционалност, включваща и подобрен микроклимат. Постигането на надеждни енергийно-ефективни резултати с покривната система Техносим, създава условия за подобряване топлинния комфорт в обитаваните подпокривни помещения.

ПОКРИВНА СИСТЕМА ТЕХНОСИМ

По отношение изискванията към подпокривните помещения се срещат два вида покриви- топъл скатен покрив и студен скатен покрив. При топлия покрив е задължително полагането на топлоизолация под керемидите, което го различава от студения, който е без топлоизолация и  обикновено подпокривното му пространство не се използва за битови нужди. Такива покриви се изпълняват напоследък изключително и само за селскостопански сгради или за складови помещения, за които изискванията за енергийна ефективност не са задължителни. Ето защо, ние, ще разгледаме детайлно изпълнението на топъл скатен покрив.Той от своя страна, според вида на материала, от който е изпълнена конструкцията, може  да бъде дървен, стоманобетонен или метален. В посочения пример, ще разгледаме някои от проблемите при топъл скатен покрив от дървена конструкция.

  • Проблем №1- Влошаване комфорта в цялата сграда. Всички видове покриви,  и в частност скатните, са подложени на сериозни климатични въздействия- дъжд, сняг, вятър и др., които могат да проникнат през разместени или счупени керемиди и да нарушат правилното функциониране на конструкцията.
  • Проблем №2- Незаащитена от влагата топлоизолация. През зимата водните пари от вътрешността на сградата, респ. подпокривното пространство, преминават през топлоизолационния слой и достигат до студената повърхност на покрива или керемидите ( II-ри закон на термодинамиката). Когато срещнат преграда- битумизирана хартия или други паронепропускливи мембрани /фолия/, възниква опасност от кондензация. Влагата уврежда,  както дървената конструкция,  така и топлоизолацията. По този начин влагата трайно и необратимо намалява топлоизолационните качества на материалите.
  • Проблем №3- Липса на задължително вентилируемо пространство между подпокривното фолио и основата. Този проблем до скоро водеше до сложни детайли , свързани с ограничаване на подпокривното пространство и намалена енергийна ефективност.

Решение на тези проблеми осигуряват паропропускливите мембрани. Днес, те са много важен елемент от модерните покривни конструкции. Ето зашо в “Покривна система Техносим”, сме предвидили два различни вида паропропускливи подпокривни фолия.
1.Парна бариера /контролиращ слой/- Този слой се полага на дъното на обшивката, под топлоизолацията, за да контролира преминаването на водни пари към топлоизолацията, които могат да влошат качествата й.

Фолиото притежава следните характеристики:
?паропропускливост- макс. 40 гр/м2/24ч.
?дифузно-еквивалентна дебелина- Sd 1,00 м.
?плътност-  макс. 110 гр/м?
            2.Подкеремидно фолио /паропропускащ слой/- С това фолио се решават всички въпроси по предпазване на топлоизолацията и подпокривното пространство от вредното влияние на влагата, а така също максимално рационално и функционално оползотворяване на подпокривния обем. Топлият и влажен въздух, който се издига от вътрешността на сградата към подпокривното пространство, може да премине свободно и безпрепятствено през паропропускащата мембрана.
Ако  по вътрешната повърхност на керемидите се образува конденз или през тях, по някакъв начин проникне  дъждовна вода, то водните капки ще се стекат по горната повърхност на паропропускащата мембрана до улуците, без да намокрят топлоизолацията. Този слой се монтира непосредствено над топлоизолацията или под керемидите.

Подкеремидното фолио има следните характеристики:
?паропропускливост- от 1500 до 5000 гр/м2/24ч.
?дифузно-еквивалентна дебелина- Sd =от 0,015 до 0,030 м.
?плътност- от 110  до 175 гр/м2
Забележка: От особена важност е да се знае коя страна на паропропускащите фолия е лицева, за да се монтират правилно. В противен случай ефектът е обратен. Това важи за всички видове фолия и има указания на опаковката за посоката на пропускане на водните пари.

 

Проблеми при скатните покриви - Покривна система ТЕХНОСИМ - PDF

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - www.technocim.com

 

строителни продукти - за покрива

 

  СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
  НОВО СТРОИТЕЛСТВО
  ОБЗАВЕЖДАНЕ
  ИНТЕРИОР
  ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ
  ИНТЕРИОРНИ ДЕТАЙЛИ
  АРХИТЕКТУРА
  АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ
  ПРОЕКТИ НА КЪЩИ
  ЗА ГРАДИНАТА
  ОТОПЛЕНИЕ
  КАМИНИ

 

 

Вижте в голям размер - ЗАВЪРШЕНО С ЛАТЕКС
Монтаж на гипсокартон
под покрива
Оформяне на подпокривни пространства
Моделиране около покривни прозорци
Окачени тавани

 

 

 

 

 

 

© 1994 - 2014 jilishta Products. All rights reserved.