ЖИЛИЩА


“Направи си сам: покрив”с керемиди от ТЕХНОСИМ - ЧАСТ І “Направи си сам: покрив”с керемиди от ТЕХНОСИМ - ЧАСТ ІІ

НАЙ - ЧЕТЕНИ СТАТИИ НОВИНИ БЛОГ РЕМОНТИ - ОБЯВИ Абонирайте се за RSS канал

строителни продукти - Керемиди

Характерни особености на  съвременните коминни системи

Бетонова коминна система ТЕХНОСИМ

Моят дом е моята крепост! Тази поговорка, стара колкото света, е не само актуална и днес, но и особено любима на всички нас, българите. А всяка крепост си има и покрив, в който като задължителен елемент присъства поне един комин. Именно характерните особености на съвременните коминни системи са обект на анализ в настоящата статия.
  
Коминът е изключително важна съставна част от всяка една отоплителна инсталация, независимо дали става въпрос за голяма жилищната сграда или еднофамилна къща.

Той започва от приземната част /мазето/ на сградата, преминава през цялата й височина и завършва над покрива, което налага към проектирането и изграждането на комините да се подхожда внимателно и с голяма отговорност. Съвместимостта между горивната инсталация и коминната система е гаранция за сигурност, безопасност, дълготрайно функциониране и уют на дома.

 

Как работи коминът?

Комините не са особено сложни съоръжения, но болшинството от хората действително не разбират начина  им на работа.

Възходящата тяга или ”тегленето” на комина е в резултат на комбинацията между височината му и разликата в температурите на димните газове и външния въздух. Казано по-просто: стълбът горещи димни газове в комина е с по-малко тегло от еквивалентния стълб външен студен въздух, така че налягането в началото на топлия комин е по-малко от външното въздушно налягане. Тази малка разлика в наляганията създава тягата. При по-топъл  и по-висок комин тягата е по-добра и рискът от кондензация е по-малък.

При отвеждане на изгорелите газове през комина, понижаването на температурата е от 10-15°С на линеен метър. С достигане на температура от 50-60°С започва кондензиране на парите, независимо от използваното гориво, като кондензатът има киселинен характер.
За постигане на стабилна работа на коминната система и надеждна противопожарна безопасност, при условията на перфектна термодинамична среда, е необходимо да се вземат предвид много фактори и физически закономерности.

Всички тези обстоятелства следва да се имат предвид, както при проектирането, така и при изграждането на една коминна система.
В настоящата статия няма да се спираме на задачите от проектантски характер, с изключение на тези, които имат отношение към материалите и начините на изграждане на съвременните коминни системи.

 1. Бетоновите изделия за коминни системи Техносим

Техносим ЕАД произвежда два елемента вибропресовани бетонови изделия за изграждане на коминна система. Видовете и техническите показатели на изделията са:

1.1.Единично коминно тяло
размери: 300 х 250 х 200 мм;
дебелина на стената: 45 мм;
Тегло: 18.5 кг.
1.2.Двойно коминно тяло
размери: 500 х 300 х 200 мм;
дебелина на стената: 45 мм;
Тегло: 31 кг.

Изделията са с високо качество, благодарение на гарантирания произход на суровините и модерната технология на производство - с последно поколение вибропресоващи машини и вариотронни системи. Бетоновите изделия са с високи якостни характеристики, много добра топло-, влаго- и киселиноустойчивост. Формите и напречните сечения на коминните тела създават условия за лесен монтаж, а така също и за бързото и безпрепятствено отвеждане на димните газове и водните пари.

2. Параметри и предимства на коминна система Техносим

2.1.Статика

Известно е, че при използването на течно гориво, природен газ, въглища и дърва, за отопление в бита, температурата на изгорелите газове е по-висока от 180-200°С. Тези високотемпературни димни газове нагряват коминната система, възникват термични напрежения. В един комин, изпълнен от тухли, поради температурните разлики между външната и вътрешната среда, се образуват пукнатини. При модерните коминни системи, изпълнени с бетонови коминни тела, температурни напрежения, а от там и пукнатини, могат да се получат при температури, многократно по-високи от 180-200°С. Коминните тела на Техносим притежават температурен обхват на работа  от 80°С до 600°С, т.е., при нормална работна температура, те отговарят на клас Т600, съгласно БДС EN 1857 и са напълно подходящи за изпълнението на коминна система.

2.2.Аеродинамика

Съответствието на размерите на готовите коминни тела осигурява благоприятен режим на движение на потока на отвежданите димни газове. Почти квадратното сечение на димоходния канал със силно заоблени вътрешни ъгли /наподобяващо кръгло напречно сечение/, както и идеално гладките му стени, решава въпроса с бързото отвеждане на димните газове и предотвратява натрупванията на замърсявания и сажди. Сечението се самопочиства, удължава се периодът между две ръчни почиствания от коминочистач. Коминните тела на Техносим са подходящи за комини, отговарящи на отрицателен клас на напрежение N1.

2.3.Местоположение на комина

В еднофамилните къщи се препоръчва да се предвидят и изградят повече комини, за да е възможно едновременно ползване на централно и индивидуално отопление, т.е., собственикът да има алтернативно решение.
Модерните коминни системи не са свързани с конструкцията на сградата и се разполагат там, където са необходими, съгласно интериорния архитектурен проект. Местоположението на комина обикновено се определя така, че надпокривната му част да бъде, по възможност, най-близо до билото на покрива. Това се прави от чисто строително-технически и функционални съображения. Частта от комина, която се намира над покрива, е изложена на неблагоприятното въздействие на вятъра, поради това е сравнително къса. По този начин коминът е най-стабилен и не се нуждае от допълнително укрепване. Освен това, тягата на комина е по-постоянна и посоката на вятъра влияе най-малко върху отвеждането на димните газове.

2.4.Икономия на време и средства

Коминът, изпълняван от тухли, се изгражда много бавно и от високо квалифицирани зидари, т.е., стойността му е висока.

При коминни системи, изграждани с готови елементи, се пести време и средства, защото монтажът е бърз, лесен и се постига голяма точност. Не се налага да се измазва допълнително отвътре, както се процедира при тухлените комини.

2.5.Устойчивост на системата с готови коминни тела

Киселинният характер на средата в комина и влагата, които се подържат от конденза и изгорелите газове, разяждат и разрушават тухления комин. Известно е,  че при изгарянето на 1 кг въглища се отделят 2.0 л вода; при 1 кг дърва – 1.0 л вода; при 1 кг течно гориво – 1.0 л вода и при 1 м³ природен газ- 1.5 л вода. Модерните бетонови тела, от които се изграждат съвременните коминни системи, са устойчиви на влага и киселинен кондензат. Бетоновите коминни тела на Техносим са изпитани в Лаборатория и са сертифицирани съгласно европейските стандарти за качество. Те, съгласно БДС EN 1857, притежават клас на устойчивост на кондензат  и могат да работят при кисело рН=3,5 до 2,3, като устойчивостта на корозия е от 2, т.е., доказано могат да работят с най-често срещаните горивни продукти.

2.6.Огнеустойчивост

Комините работят в условията на екстремни температурни условия, което се обуславя от предназначението им. Те трябва да отговарят на редица изисквания за противопожарна безопасност, да са устойчиви на високи температури, да спират разпространението на огъня от един етаж на друг, в случай на възникване на пожар в сградата. Комините не трябва да се прекъсват или да се натоварват от плочата, основата или от други сградни елементи. За целта отворът на мястото на преминаване на комина през плочата трябва да се изпълни с около 3 см по-голям от външните размери на комина. Фугата, която се получава между коминното тяло и плочата, след монтирането му, следва да се запълни с негорим изолационен материал, обикновено каменна вата.
За подобряване тягата на коминната система е за препоръчване, студените части на комините да се топлоизолират. Комини без топлоизолация могат да се разрушат, поради увеличения кондензат по студените стени, независимо от външните въздействия. Съществува възможност отложените по комина сажди да се самозапалят, развивайки температура от 1000°С, на която са подложени стените.
Коминните тела на Техносим са изпълнени от бетонни смеси, които удовлетворяват изискванията на хармонизирания БДС с EN 1857 и могат да се използват за изграждането на комини, при които отлагането на сажди не е проблем - Клас на устойчивост на огън G.

2.7.Дълготрайност

Съвременните коминни системи изпълнени с коминните тела на Техносим заемат по-малко застроен полезен обем, по-леки са и доста по-стабилни от тухлените комини. Коминните тела  могат да се използват за изграждане на самостоятелни и общи комини. Те са осигурени срещу атмосферни и сеизмични въздействия, както при възникване на пожари и експлозии, а така също и при увеличени вътрешни напрежения.
Коминните системи Техносим :

  • не са скъпи
  • имат дълъг експлоатационен живот
  • заемат малка площ
  • състоят се от малък брой елементи
  • обслужват се лесно

3. Видове коминни системи- схеми

С коминните тела на Техносим могат да се изпълняват различни коминни системи, които да работят по няколко вида схеми. Гамата от коминни тела: единични и двойни, позволява голяма гъвкавост при избора и местоположението на коминната система. Възможни са комбинации и конфигурации от двойни и единични тела или според нуждите и по-голям брой съчетания , действащи заедно и в блок, както и самостоятелни двойни и  единични коминни тела.
Най-често срещаните системи са:

3.1.Самостоятелен комин
Тази система обикновено се използва при еднофамилни жилищни сгради и е една от най-елементарните  системи. При нея коминът обслужва един горивен уред - една печка. Изпълнява се от единични коминни тела. Може да се изпълни и от двойни коминни тела, при условие, че през големият отвор на коминното тяло се отвеждат димните газове, а малкия отвор играе ролята на отдушник на баня или тоалетна.

3.2.Общ комин
Тази система се практикува най-често при строителството на многофамилни жилищни сгради. Тук коминът обслужва повече уреди. Изпълнява се от единични и двойни коминни тела Техносим. Преходът се осъществява по следният начин (фиг.1):

А. На двойното коминно тяло, което е последно за етажа и е на нивото на междуетажната плоча, с флекса се изрязва преградната стеничка;
Б. Върху него се монтират две единични тела, като едното предварително е запълнено с бетонов разтвор. Това тяло се монтира в основата на комина, който ще започва от съответния етаж.
В. Другото единично тяло се монтира до него, като по този начин се осигурява прехода в общия комин.
Г. Върху двете единични тела се монтира отново двойно коминно тяло и така до следващия етаж, където отново се прави преход.

Монтирането на телата се осъществява с помощта на цименто-пясъчен разтвор 1:1
Помещенията, които се отопляват, не граничат с помещения, които имат нужда от вентилация.


3.3.Общ комин с Отдушник

Това е комбинация от комин и отдушник, когато  банята или тоалетната e до помещението, което е с комин. Най-често това помещение е кухнята. Предназначението на комина е, както казахме по-горе, да осигури отвеждането на димните газове от печки с твърдо гориво или нафта.
Както се вижда от фиг.1., общият комин преминава през всички етажи и обслужва всички апартаменти, като всеки етаж се включва към него индиректно, т.е., на по-високо ниво над самия етаж. Изключение прави само последният етаж, при който димните газове се отвеждат директно към комина на покрива, през по-малкия отвор на двойното коминно тяло. Движейки се нагоре по по-големия отвор на коминното тяло, пушекът осигурява добра тяга за всеки от етажите, съгласно познатия принцип на действие на комина /Законът на Бернули/. Създадената тяга в общата част на комина е напълно достатъчна, за да не позволи обратно връщане на пушека към по-долните етажи.

Тук е мястото да кажем какво може и какво не е позволено да се прави с така изградения комин:

  • няма проблем да се свърже кухненски аспиратор към комина на етажа /в малкия отвор на коминното тяло/
  • не трябва да се включва аспиратор към общата част на комина /големият отвор на коминното тяло/
  • недопустимо е да се свързва аспиратор към отдушника на баните или тоалетните /самостоятелната тръба, която служи за отдушник в общия блок/. Отдушникът се изпълнява от единично коминно тяло в общ блок с комина и е част от общия комин с отдушника.

 

Предназначението на Отдушниците за баните и тоалетните е да осигурят естествена вентилация за отвеждане на парата или неприятните миризми. Естествената вентилация е с малък дебит. Отдушниците обикновено са с по-малко светло сечение от това на общия комин.

На мястото на розетката на отдушника е допустимо да се монтира смукателен вентилатор с малък дебит с цел подобряване естествената вентилация, което ще доведе до по-бързото отвеждане на парите. При включване на мощен аспиратор в отдушника, дебитът на нагнетявания въздух е по-голям от естествената тяга, което довежда до повишено налягане в отдушника и връщане на миризми през отдушниците на долните етажи. По правило:  всички комини имат ревизионни отвори в мазетата или в подходящи помещения, които се ползват при почистване на комините за изнасяне на саждите и други замърсявания.

3.4.Коминни системи с керамични тръби и с тръби от неръждаема стомана

Тези видове коминни системи се използват обикновено при наличието на горивни инсталациии, изпълнени от нискотемпературни котли или газови котли, а така също и открити камини. Възможно е, в зависимост от подбраната система,  да се изпълняват  единични за няколко потребителя. Сеченията на керамичните или стоманените тръби се определят съгласно вида на горивните камери и използваните горива. Определянето на сеченията се извършва на базата на точни диаграми, а тръбите се монтират в стандартни коминни тела, за които говорихме в т.1.

При нискотемпературните и при кондензационнте котли в комините се появява по-голямо количество кондензат за отвеждане, което налага въвеждането на кондензоуловител, който се монтира също така в коминно тяло. Изискванията за усилена топлоизолация на коминните тръби, улавянето и отвеждането на конденза, спазването на ППСТН, необходимостта от постоянна ревизия на този вид коминни системи и високите изисквания за строителна стабилност на системите, налагат използването на бетоновите коминни тела на Техносим като предпочитан вариант. За всеки конкретен случай се подбира и съответното коминно тяло, предвидено в проекта за коминната система.

4. Височина на комините над покрива

Този фактор е от особена важност за осигуряване на нормалната тяга на комина, поради което решихме да се спрем малко по-подробно на него. Разположението и височината на комина спрямо билото на покрива е показано в стандарта БДС EN 13216-1. За покриви с ъгъл на наклона под 20°,  височината на комина над покрива е 1 м над покривната равнина. Това се отнася и за плоските покриви.  При покрив с наклон по-голям от 20°, височината на комина над покрива се определя в зависимост от разстоянието между комина и билото. Ако коминът е на разстояние от билото на по-малко от 1.5 м, той се изгражда 0.5 м над височината на билото. Ако коминът е на разстояние от билото 1.5 до 3.0 м, същият трябва да се изгради на височината на билото. Ако коминът е на по-голямо разстояние от 3.0 м, височината се определя с помощта на въображаемата линия, която се спуска от билото към комина под ъгъл 10° и пресича вертикалата на комина. В точката на пресичане на двете линии се завършва комина.

Всички комини задължително трябва да завършват с шапка за предпазване от дъжд и вятър.

Техносим е производител на бетонови продукти – керемиди и настилки. Фирмата за кратко време увеличи продуктовата гама и се наложи на пазара както с разнообразието на продуктите си, така и с високото им качество. С производството на коминните тела бе увеличен продуктовия асортимент с цел предлагане на пълни и окомплектовани в завършен вид решения за съвременни коминни системи.

Всички продукти на Техносим, включително и коминните тела, се произвеждат съгласно  хармонизираните  БДС с  EN. Производствените процеси са напълно автоматизирани и оборудвани с най- ново поколение машини на водещи производители в този бранш. Дружеството разполага със собствена изпитвателна лаборатория за непрекъснат контрол на параметрите на изделията.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - www.technocim.com

 

 

 

 

строителни продукти - Керемиди

 

  СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
  НОВО СТРОИТЕЛСТВО
  ОБЗАВЕЖДАНЕ
  ИНТЕРИОР
  ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ
  ИНТЕРИОРНИ ДЕТАЙЛИ
  АРХИТЕКТУРА
  АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ
  ПРОЕКТИ НА КЪЩИ
  ЗА ГРАДИНАТА
  ОТОПЛЕНИЕ
  КАМИНИ
 

 


 

 

Тавански стълби

Облицовъчен декоративен камъкДекоративни полиуретанови греди

Градински мебели

Градински мебели

Етажерки. Рафтове

Етажерки. Рафтове

Импрегнатори за дърво

Импрегнатори за дърво и унищожаване на дървояди -
/задължително при дървени покривни конструкции/

Печки на дърва

Печки на твърдо гориво

Покривни прозорци

Покривни прозорци - базови модели покривни прозорци с централна ос.

Дървени градински къщи - цени

Дървени градински къщи

Облицовъчен камък

Облицовъчен декоративен камък
НОВИ ПРОДУКТИ
магазин Жилища


 

 

 

 

 

ПОКРИВНА СИСТЕМА ТЕХНОСИМ - ПРОБЛЕМИ ПРИ СКАТНИТЕ ПОКРИВИ
 

 

Цената на покрива

 ЦЕНАТА НА ПОКРИВА

Предимствата и недостатъците на предлаганите на пазара материали за покриване на скатни покриви

 

Импрегнатори за дърво

Импрегнатори за дърво и унищожаване на дървояди -
/задължително при дървени покривни конструкции/ цените вижте от тук...

Препарат за защита от дървояди

Препарат за унищожаване на дървояди - 5 л концентрат се обработват 165-250 кв.м

Импрегнатори за дърво

Импрегнатори за дърво в ектериор
цените вижте от тук...

 

 

Покривни прозорци - размери и цени

ИЗБЕРЕТЕ ВИД И РАЗМЕР

 

 

 © 1994 - 2017 jilishta Products. All rights reserved. Reklama