ЖИЛИЩА

НАЙ - ЧЕТЕНИ СТАТИИ РЕМОНТИ - ОБЯВИ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

За покрива

ОНДУЛИН – Отговорност към бъдещето и устойчивото развитие

Концепцията за устойчиво развитие - единствената възможна за управляване на развитието

Човек и добре да живее умира и друг се ражда и нека родения последен като гледа това да си спомни за този, който го е направил.”

Това е част от знаменития Търновски надпис на
хан Омуртаг, отразяващ активната му строителна дейност и държавническото му мислене с поглед в бъдещето.

Безспорно, човечеството през живота си оставя с дейността си отпечатък върху лицето на Земята.
Този отпечатък понякога може да е знак за културни и технологични постижения, а в други случаи се явява изпитание на природните закони.

Опазването на околната среда в глобален мащаб в областта на строителството и градското развитие насочва вниманието към редица области, в които да се промени подхода на намеса, като: заобикалящата околна среда, архитектурната среда, природната среда, вътрешната среда и др. Темата за устойчивостта в строителството засяга всички аспекти на процеса на строителство: планиране, проектиране, строителство, функциониране, поддържане и разрушаване.

А устойчивото развитие поставя въпроса: докога природата ще издържи на екологичното натоварване от строителната дейност на човечеството и усвояването на нови земи за строителство?

„Устойчивото развитие е развитие, което задоволява днешните потребности, без да осуетява възможността бъдещите поколения да задоволят своите.”

Отговорността към околната среда е стремеж на ОНДУЛИН от самото начало на компанията и ние не го забравяме. Към днешна дата устойчивото развитие е един от нашите приоритети. Ето защо за нас е изключително важно да съобщаваме това, което вече е постигнато и какво ще направим в бъдеще, за да дадем нашия принос за намаляване на въздействието върху околната среда.
За нас от ОНДУЛИН, водещите ни корпоративни принципи са лесно, надеждно, отговорно. И под отговорно ние разбираме “отговорно отношение към всичко.”

Нашата мисия е пряко свързана с устойчивото развитие на всяко ниво от нашия бизнес, от нашите продукти и производствени процеси до всички хора и цялата планета. Ние постоянно се стремим да подобряваме нашата работа, предлагайки на нашите клиенти наистина устойчиви покривни решения на разумна цена, подобрявайки жилищната среда за хората.

Затова изцяло интегрираме в нашата дейност трите измерения на устойчивостта: екологична, икономическа и социална отговорност. Ние осъзнаваме, че е наше задължение да предприемем всички необходими действия, които да осигурят по-чисто, по-зелено и много по-устойчиво бъдеще за нас, за нашите партньори, за нашите служители и за нашите клиенти. И ние ще продължаваме да се движим устремено в тези посока.

За да се приложи концепцията за устойчивото развитие към развитието на днешните градове означава, че значително трябва да се намали консумацията им на енергия и на материали, да се намали замърсяването (от отпадъци и въглероден двуокис), което те причиняват на околната среда. Възможните решения трябва да се търсят във всички видове действия, мероприятия и технологии, които са насочени към пестене на ресурси и енергия и към повторно използване (рециклиране).

Нашите продукти

Всички наши продукти и материали са от лек тип, което прави транспортирането им по-лесно и по-ефективно, а това води от своя страна до по-малки разходи за строителните обекти. Особено важно е да подчертаем, че нашите продукти не съдържат азбест и други вредни вещества, произвеждат се от рециклируеми матерали и за оцветяването им се използват естествени пигменти.

Нашият производствен процес

Въглеродният отпечатък при производството на материалите на ОНДУЛИН е много по-малък в сравнение с производството на други покривни решения. Освен това, нашият производствен процес е с ниска консумация на енергия (ниска енергоемкост),  т.е., само 4 kwh/m2 и без опасни отпадъци.

Нашите заводи са оборудвани с високо технологични системи за пречистване на производствените газове и не се отделят течни отпадъци под никаква форма. Поради високо технологичния процес на рециклиране, ние успяхме да преработим за повторна употреба висок процент от материалите (около 50%). В същност, ние всяка година рециклираме около 200 000 тона материали. Всички действия, които предприемаме, внимателно се обмислят в аспекта на екологичната отговорност.

Нашето доказателство

Всички усилия на ОНДУЛИН са в името на хората и за да се подобри живота им.
Във период на шумно пропагандиране на преувеличени интензивно "зелени" инициативи и обещания, е особено важно да бъдем в състояние да посочим солидни факти и доказателства от благонадеждна трета страна.

Постиженията на ОНДУЛИН редовно се признават от водещи организации и етикети.
ОНДУЛИН спечели престижния сертификат VAR 1016 за рециклиране със силно въздействие,
което осигурява елементи за сертифициране по системата LEED за устойчиви зелени строителни операции. Докладът ICC-ES VAR за опазване на околната среда е с валидност до юни 2014.

Вълнообразните листове за под керемиди „Изолин” бяха обявени за “Green Product” от Конфедерацията за зелено строителство в Малайзия - Malaysia Green Building Confederation (MGBC)

Относно емисиите на въглероден двуокис, ние сме провели тестове с Pur Project, добре известни експерти от тази област. Въглеродният отпечатък на Ондулин е 4066 g CO2/m2, което с една от най-ниските въглеродни емисии, в сравнение с другите видове покривни материали.

ISO 14000 и местен сертификат в Бразилия – Нашите заводи са сертифицирани по ISO 14000 – стандартите за опазване на околната среда. Нашият завод в Juiz de Fora, Бразилия получи Екологичен сертификат - Ecological Seal Certification, издаден от IFB (Instituto Falcão Bauer) заради неговата екологична отговорност. IFB е независим и авторитетен сертифициращ институт и процесът на одитиране на ОНДУЛИН беше използван като пример за акредитиране на неговата дейност пред Бразилското Федерално Правителство - Brazilian Federal Government.

В Бразилия вече има сграда с LEED Gold (златен сертификат) за чийто покрив са използвани материали на ОНДУЛИН - Max Feffer Culture & Sustainability Center. Тя стана известен пример в цял свят за устойчиво строителство (Сертификацията по системата LEED - Leadership in Energy and Environmental Design е от United States Green Building Council).

В началото на ХХI светът е изправен пред проблема как да живее "в природата и заедно с нея".
За решаването на този проблем се изисква нов начин на мислене, действие и създаване, в основата на които е идеята за "устойчиво развитие" – развитие при условия на хармония между природата, обществото и икономиката.

За ОНДУЛИН устойчивостта е много повече от тема, станала актуална напоследък. Ние сме убедени, че концепцията за устойчиво развитие е единствената възможна концепция за управляване на развитието.

 

 

За повече информация се обръщайте към нашия офис или към  регионалните ни представители.

"ОНДУЛИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" ООД,

гр. Пловдив ул. "Антим І" № 45,тел: 032/ 633 490 и факс 032/ 633 669

e-mail: office@onduline-bg.com сайт: www.onduline-bg.com


 

 

Bookmark and Share  

 

 

за покрива

 

 
  СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
  НОВО СТРОИТЕЛСТВО
  ОБЗАВЕЖДАНЕ
  ИНТЕРИОР
  ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ
  ИНТЕРИОРНИ ДЕТАЙЛИ
  АРХИТЕКТУРА
  АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ
  ПРОЕКТИ НА КЪЩИ
  ЗА ГРАДИНАТА
  ОТОПЛЕНИЕ
  КАМИНИ

 


 

 

 

 

 

© 1994 - 2017 jilishta Products. All rights reserved. Reklama