ЖИЛИЩА
    СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

за покрива

Покрив - градина от ONDULINE

СИСТЕМА “ОНДУГРИЙН” – ЗДРАВОСЛОВНАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА

Покрив-градините са прилагани и в древността. Още тогава е оценено положителното въздействие на естествената растителност, както върху човешкия организъм, така и върху човешката психика.

Този тип покриви добиват значителна популярност след появата на стоманобетона като строителен материал.

В този ред на мисли ще изложим нашите аргументи в подкрепа на прилагането на “зелен” покрив, а именно:

Защо „зелен” покрив?

 • Намалява се количеството атмосферна вода, която се отвежда, в сравнение с покрив без растителност, защото водата се използва за растителните процеси. По този начин се оптимизира бюджета за отводнителната система и се възпрепятства претоварването й.

 • Въздухът се филтрира (пречиства се), като по този начин създава здравословни условия за живот.

 • Подобрява се топло и шумоизолацията в обитаемите помещения.

 • Защитава се хидроизолацията от температурните въздействия и UV лъчите.

 • Осигуряват се идеални условия за отдих, предвид факта, че в големите градове е налице презастрояване и липса на растителност.

 • Спомага  за температурно равновесие.

 • Благоприятна среда за флората.

 • Придава естетична и уникална визия на сградата.

 • Повишава пазарната стойност на сградата.

Обобщавайки горното, бихме могли да направим извода, че “зеленият” покрив е една инвестиция, която многократно се изплаща по време на експлоатационния период на сградата.

Важно е да се отбележи, че за оптималното и безпроблемно функциониране на  “зеления” покрив трябва да са налице следните фактори:

 • Да  съществува прецизно проектно решение;

 • Да са влагат качествени материали;

 • Монтажът да е изпълнен  правилно, като се спазва стриктно фирменото “ноу-хау”;

 • Да се осъществява необходимата поддръжка при експлоатацията;

“Ондулин” като световен лидер в производството на хидроизолационни системи разполага с цялостни решения за озеленяване на всички видове покриви.

Със следващите два примера ще илюстрираме основни принципни детайли за прилагането на “зелен” покрив:

 При плосък покрив

легенда:


1. Растителност
2. Хумусен слой
3. Геотекстил
4. Материал, който   защитава  хидроизолацията от механични повреди и акумулиращ необходимото количество влага за функционирането на растенията
5. Кореноустойчива хидроизолация Bituline

при скатен покрив

легенда:
1. Растителност с хумус
2. Хумусен слой
3. Георастер – възпрепятства свличането
4. Дрениращ материал

5. Кореноустойчива хидроизолация Bituline
6. XPS топлоизолация
7. Пароизолация
8. Стоманобетонна плоча

Фирма “Ондулин” притежава богат международен опит в изграждането на покрив-градини. Материалите и системите на “Ондулин” се отличават с изключителна надеждност и функционалност.

Специалистите на “Ондулин” могат да предложат разнообразни решения (включително архитектурни детайли) за всички възможни случаи (за различни видови покриви, за различна растителност и т.н.).

Фирма “Ондулин” оказва съдействие при проектирането, изпълнението и поддръжката при експлоатирането на този тип покриви.За повече информация се обръщайте към нашия офис или към  регионалните ни представители.

"ОНДУЛИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" ООД,
4000 гр. Пловдив ул. "Антим І" № 45,
тел: 032/ 633 490, факс: 032/ 633 669,
e-mail: office@onduline-bg.com

www.onduline-bg.com

 

 

Гугъл+ страницата на Жилища Facebook страницата на Жилища

 

за покрива

 

 
  СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
  НОВО СТРОИТЕЛСТВО
  ОБЗАВЕЖДАНЕ
  ИНТЕРИОР
  ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ
  ИНТЕРИОРНИ ДЕТАЙЛИ
  АРХИТЕКТУРА
  АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ
  ПРОЕКТИ НА КЪЩИ
  ЗА ГРАДИНАТА
  ОТОПЛЕНИЕ
  КАМИНИ

 


 

 

 


© 2009 jilishta Products. All rights reserved. Политика на поверителност