ЖИЛИЩА

» Проекти на къщи 2008 г.

Проект eднофамилна къща в с.Каменар,
община Поморие

 

 


Проект на къща

В имота, граничещ с уличната регулация на изток и север, са ситуирани 4 еднотипни сгради. Всяка от къщите е развита на две нива и е оформена като жилище – тип емпоре.


Основни характеристики:
I етаж – 120,18 кв.м
II етаж – 120,18 кв.м (от които полезна пл. 95,08 кв.м)
РЗП – 240,36 кв.м

Първото ниво е разделено на дневна и нощна зона. В дневната част са обособени кътове с различно функционално предназна чение като своеобразен център на композицията представля ват кухненският остров и зоната за хранене.

Тук е разположена и стълбата, която отвежда към второто ниво на къщата.Ос вен като вертикална комуникация, тя служи и за сепариране на къта за почивка от останалите дневни функции. Ъгловото разположение, големите прозорци и предвидената камина в тази зона са елементи, които внасят уют, топлина и спокойствие в целия интериор на къщата.

Нощната зона обхваща две спални помещения, разположени огледално от двете страни на кухненския кът. На етажа е предвиден и санитарен възел, който е деликатно скрит зад стената на кухненския бокс.

 

Разпределение на първи етаж

Второто ниво се състои от две помещения (спалня и санитарен възел) и обширна тераса. Последната е покрита с интересна дървена пергола, подчераваща кръглата форма на този обем.

 

Втори етаж

Къщите представляват умело съчетание на изчисте ни правоъгълни форми, обединени с меката линия на кръга.

Избраните естествени материали още веднъж утвърждават архитектурната концепция на проекта.


 

Архитектурно бюро ПРИМО ООД

Архитект: арх. Иван Ефремов
и арх. Станимир Димитров

За контакти:
asprimo@mail.bg,
тел:. . 056/ 820827, 089 9918363 и 089 9918362

 

Вижте проекта в PDF 


 

» Проекти на къщи 2008 г.

 

 

 

 

 

 

СТРОИТЕЛСТВО НА КЪЩИНад 150 идейни проекти

 

 

 

 

© 1994 - 2017 jilishta Products. All rights reserved. Reklama