ЖИЛИЩА

    СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

керемиди за покрив

Соларен покрив Брамак - край на високите сметки за топла вода и отопление

Все по-честите рекордни скокове на цените на петрола се отразяват пряко върху нашето ежедневие като повишение на цените на парното, електроенергията, газта и други традиционни източници на енергия.

Това ни кара да търсим алтернативни източници на енергия. Един такъв източник е Соларен покрив Брамак, с който може да се покрие до 80% от енергията, необходима за загряването на топла вода за една година и да подпомогне отоплението в домакинството.

Защо да изберем Соларен покрив Брамак?


Природосъобразен източник на енергия

Не по-малко важен е и фактът, че използването на соларни системи намалява вредните емисии в атмосферата и с това тяхната екологичност е неоспорима. В България като пълноправен член на ЕС и страна, подписала Протокола от Киото, въпросът за опазването на околната среда и въздуха, както и спазването на установените екологични норми,  ще придобива все по-голямо значение.

Тази тенденция е още по-значима за нашето развитие, тъй като тя преориентира енергетиката ни към местни възобновяеми енергийни ресурси, което пряко ще намали вноса на горива. Масовото използване на слънчевата енергия няма географски и климатични ограничения. А у нас то е много подходящо заради големия брой слънчеви часове годишно, което допълнително допринася за високата ефективност на слънчевите колектори Брамак.

При използването на 6 кв.м слънчев колектор Брамак,  за една година CO2  емисиите намаляват с 2368.84 кг годишно. (Източник: софтуер за компютърна симулация на Соларен покрив Брамак).

Възможност за кредитиране


Продължават да действат много европейски програми за енергийна ефективност като например REECL, при която можете да получите до 20% безвъзмездна финансова помощ от кредит за енергийна ефективност.

Сертификатите, получени от реномирани изследователски центрове за слънчевите колектори Брамак,  допринасят за включване на Соларен покрив Брамак в списъка на програма REECL.

Сертификат SOLAR KEYMARK, знак на Европейската асоциация на националните институти по стандартизация и сертификат от Аrsenal Research, съгласно ЕN 12975-2 са най-уважаваните и гарантиращи качеството на слънчевия колектор удостоверения на европейския пазар.

За още по-голяма сигурност Брамак дава 10-годишна писмена гаранция на слънчевите колектори.

Соларна система и слънчев колектор


Естествено, за да бъде максимално ефективна соларната система, тя трябва да бъде конструирана и съобразена с всички специфични особеностти – компонентите да са съразмерни, топлинните загуби да са минимални, експлоатацията да е лесна и сигурна при минимална поддръжка и най-важното - цялата система да е оразмерена така, че да задоволява нуждите на даденото домакинство.

За тази цел Брамак разработи специален софтуер, който да предложи най-оптималния вариант за Соларен покрив Брамак при зададени предварително параметри и индивидуални изисквания на клиента, като например: наклон на покрива, желана посока на колектора, желана температура на топлата вода, потребление на топла вода, брой души в домакинството и т.н.

Основните компоненти на системата - слънчев колектор и бойлер за гореща вода, са свързани пряко или непряко и между тях циркулира флуид, който обикновено е пропилен-гликол. Той се загрява до висока температура в колектора, след което се придвижва до бойлера, където отделя топлината и загрява водата.
Широко разпространено е схващането, че слънчевият колектор е основният компонент от соларната система, а ефективното функциониране на системата зависи от това, дали всички нейни компоненти са съобразени. 

Например, ако системата е конструирана с голяма колекторна площ и с малък обем бойлер за топла вода, това ще доведе до ниска ефективност и големи топлинни загуби, дори и при слънчев колектор с високи показатели на ефективност.


На таблицата са представени диапазоните, в които може да варират основните параметри, гарантиращи ефективността на цялата соларна система, а те зависят от индивидуалните потребности на домакинството.


Брамак предлага 2 вида слънчеви колектори
– за вграждане и колектор с алуминиева вана.

Слънчев колектор за вграждане – предимства

Слънчев колектор за вграждане Слънчев колектор за вграждане

Лесен и бърз монтаж с предварително монтирани интегрирани рамки за вграждане. Не е необходимо закупуването на допълнителни елементи за закрепването на колектора, всичко е в самата опаковка на колектора (укрепващи летви, специален винкел за предотвратяване на навлизане на вода в подпокривното пространство, специален шаблон за точно оразмеряване за пробиване на отворите за тръбите и т.н).

Висок енергиен добив чрез оптималното използване на слънчевата енергия - само с 1,5 до 2 м² колекторна площ може да се покрие до 70% от годишното потребление на топла вода и възможност за подпомагане на отоплението

Природосъобразен източник на енергия - с 8 м² колекторна площ може да се спести приблизително до 5000 kWh електроенерия или до 500 л петрол годишно

Кредит енергийна ефективност до 20% от инвестицията безвъзмездна финансова помощ по Програмата за енергийна ефективност REECL

Подходящ както за нови, така и за вече изградени покриви, независимо от покривния материал

10 години писмена гаранция

В
граденият слънчев колектор  допринася не само за естетичния вид на  покрива, но и за сигурността, и безопасността му. 

Слънчев колектор с алуминиева вана – предимства

Слънчев колектор с алуминиева вана Слънчев колектор с алуминиева вана

Универсален колектор с различни възможности за монтаж – над покрива, паралелно или повдигнат над покривната повърхност, свободно монтиран (в градината, на двора) или вграден в покрива

Висока топлопроводимост
през меден абсорбер, заварен с ултразвук

Устойчив на сурови климатични условия,
монтиран в алуминиева вана, с издръжливо на градушка защитно стъкло и с гумено уплътнение

10 години писмена гаранция


Сертификат съгласно SOLAR KEYMARK,
знак на Европейската асоциация на националните институти по стандартизация

Възможност за монтаж
при наклон на покрива над 15°

Колектор от 2.5 кв.м  
за лесен монтаж без кран

Кредит за енергийна ефективност –
до 20% от инвестицията безвъзмездна финансова помощ по Програма за енергийна ефективност REECL

Важно!

За да бъде направен най-точния избор за всеки отделен соларен покрив, от изключително важно значение е предварително да се направи  компютърно симулирана калкулация на всички компоненти от системата.

Брамак предлага тази услуга напълно безплатно с помощта на специално разработения
софтуер за Соларен покрив Брамак.

Всеки, който  желае да получи подобна калкулация,

е необходимо да посети сайта - www.bramac.bg

или се свърже на 0700 119 20 (на цената на едни градски разговор).

 

 

 

 

 

керемиди за покрив

 

 

 

  СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
  НОВО СТРОИТЕЛСТВО
  ОБЗАВЕЖДАНЕ
  ИНТЕРИОР
  ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ
  ИНТЕРИОРНИ ДЕТАЙЛИ
  АРХИТЕКТУРА
  АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ
  ПРОЕКТИ НА КЪЩИ
  ЗА ГРАДИНАТА
  ОТОПЛЕНИЕ
  КАМИНИ

 

 

Видове покривни покрития

Керемиди. Основни видове

Покривна система

Покривна система Брамак


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 1994 - 2017 jilishta Products. All rights reserved. Reklama