ЖИЛИЩА
    СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

за покрива

                         

Соларната система: съзнателен избор за естествена топлина

Слънцето предлага неограничен енергиен потенциал, който поддържа живота на нашата планета от 5 милиарда години. И занапред то ще ни дарява със скъпоценна топлина. В България има слънцегреене с променлива интензивност в зависимост от съответната географска зона и съгласно изследванията на БАН варира от 1400 до 1700 kWh/m2. Навсякъде в страната слънцегреенето е подходящо за монтиране на соларна система Bosch, която на средногодишна база покрива до 70% от нужната енергия за подгряване на битова вода, а през лятото дори 100%.


Максималният комфорт е гарантиран при всякакво атмосферно време, благодарение на качеството на соларните колектори, в комбинация с газовите котли и бойлери Bosch.

Дори когато не грее слънце, колекторите Bosch улавят енергията, пораждана от дифузната светлина и дават все пак значителен топлинен и винаги безплатен принос към произвежданата от котела топлина. При всякакви атмосферни условия, Bosch-системите позволяват да се използва максимум безплатна топлина от слънцето за най-голямо удобство и грижливо пестене.

Колекторната площ на Вашата соларна система трябва да се оразмери максимално точно спрямо потребностите от топла вода – така ще имате оптимален резултат и максимално оползотворяване на слънчевата енергия.

Достатъчно е да разполагате с покрив или с равна повърхност и соларната инсталация Bosch се приспособява към екстериора на постройката.

Благодарение на различните монтажни решения, соларните колектори Bosch могат да се монтират върху покрива или вградени в него – така нареченият интегриран монтаж, както и върху плоски покриви.

Широката гама от термоуправления, бойлери с различен обем, соларни станции и другите необходими принадлежности, дава възможност за лесен монтаж и естетически издържано изпълнение на соларната инсталация.

Комплексни инсталации с принудителна циркулация  или термосифон - Bosch предлага индивидуално решение за Вашите изисквания!

Предимствата на соларната система накратко:

  • Със силата на слънцето използвате безплатна енергия за Вашия личен комфорт на топла вода.
  • Соларната система Ви прави по-независими от растящите цени на горивата.
  • Инвестицията в соларна система се изплаща в рамките на няколко години.
  • Соларната система увеличава стойността на недвижимата Ви собственост.
  • С Bosch използвате предимствата на голямата марка: всички резервни части за нашите соларни системи ще бъдат налични поне 15 години.

Топлина от три посоки

Не e задължително покривът да е с южна ориентация, за да е подходящ за монтаж на нашите соларни колектори. Отклонения до 45о от точния юг са напълно безпроблемни и не водят до значително намаляване на ефективността на системата. Могат да се използват дори покривни пространства с изцяло източна или западна ориентация при компенсиране чрез увеличение на общата колекторна площ.

 

 

 

Принцип на действие соларна система:

В колектора слънцето затопля абсорбера и циркулиращия в него соларен флуид (вода с антифриз). Подгрятата вода се транспортира чрез циркулационна помпа към долната серпентина на соларния бойлер, където отдава топлината си на битовата вода в него.

Регулаторът по температурна разликата включва циркулационната помпа в соларния контур само тогава, когато температурата в колектора е по-висока от тази в долната част на бойлера.

Разликата в температурата се отчита от съответни температурни датчици. Когато слънцегреенето е прекалено слабо, соларният бойлер може да бъде подгрят от допълнителен топлоизточник (например газов или електрически котел) през горната серпентина.

Поради температурното разслояване в стоящия бойлер доподгряването се ограничава в горната му част, като по този начин то се използва възможно най-малко. В момента, в който се постигне желаната температура в бойлера, мощността на котела остава на разположение за отоплението.

Соларна система? Това е колективна игра.

Соларната инсталация е най-интелигентната и ефикасна система за произвеждане на топлина. Колекторите са сърцевината на соларната инсталация.

Те работят оптимално тогава, когато са част от съгласувана соларна система – от отоплителния котел, през соларния бойлер до регулатора. Bosch Ви предлага комплексно решение от една ръка. Можете да разчитате на нашите професионални знания и компетентност – така вече не само ще се радвате на слънчевите лъчи, но и ще използвате интелигентно топлината им!

Оразмеряването на соларната система става последователно по следните пет стъпки:

Установяване на необходимия обем на бойлера в зависимост от броя на жителите и дневната консумация на топла вода на човек от домакинството. Разходът на вода може да бъде определен и от вида на ползване на сградата с прогнозни стойности.

Определяне на предварителната колекторна площ. Базова стойност за Bosch -колекторите е, че 1 m2 колекторна площ подгрява 60 литра вода.

Отчитане на изложението и наклона на покрива. Когато соларната инсталация ще се монтира намясто, което се различава от оптималните условия за монтаж, т.е. южно изложение:, наклон: 45 °, размерът на колекторната площ се преизчислява със съответен корекционен фактор.

Отчитане на местоположението на инсталацията. Колекторната площ се определя от попадащото върху нея слънцегреене. То е измерено на годишна база за квадратен метър и варира в зависимост от съответния регион. Данни могат да бъдат изискани от Института по метериология към БАН.

Окончателно определяне на броя колектори. Площта на соларните колектори Bosch е 2,4 m2. Изчислената колекторна площ трябва да се раздели на тази площ, за да се получи броя на необходимите колектори. Така изчисления брой се закръглява надолу за постигане на икономически оптимум, или се закръглява нагоре за постигане на енергетичен оптимум.

  

     Термосифон

Системата с естествена циркулация предлага интересна алтернатива за използване на безплатната енергия на слънцето. Тъй като тя работи на базата на прост физически принцип, не изисква помпа и термоуправление, а разбира се, при наличие на слънце, предоставя битова гореща вода.

За Ваше удобство отначало докрай сме реализирали пълен предварително оразмерен комплект - съчетавайки бойлер с полезен обем 200 литра, достатъчен за покриване на нуждите на четиричленно семейство с подходящия за него соларен колектор и възможността за извършване на монтаж както върху равна повърхност, така и върху наклонен покрив – включително и разполаганието на бойлера в подпокривното пространство.
В разработването на системата са вложени множество технически решения за максимално качество: бойлер от неръждаема стомана със солидна дебелина, емайлирана вътрешност, опорни рамки от алуминий, хидравлични връзки от EPDM и колектор FKC: качество и максимална хигиена, съответстваща на немския норматив DIN 4753.

Принцип на действие

Термосифон-системата е напълно пасивна система без помпи и управления в рамките на соларния контур. Циркулацията се осъществява на принципа на хидростатичен подем, тъй като загрятата вода в колектора циркулира към бойлера.

Слънчевата светлина загрява соларния флуид в колектора, след което течността се издига в изолирания топлообменник на бойлера, намиращ се над колектора. Там соларната течност отдава топлината си на битовата вода в бойлера, охлажда се и се връща обратно надолу в колектора, откъдето процесът се повтаря.

В периоди без достатъчно слънцегреене соларния флуид не се загрява в колектора и така няма циркулация в системата.


 

Представителството на Бош-Термотехника работи със специализирани фирми в цялата страна, които извършват цялостна услуга от проектирането, доставката и монтажа до консултация и сервизно обслужване.

Повече информация можете да намерите в интернет на www.bosch-climate.bg .

                               

Bookmark and Share  

 

 

 

 

за покрива

 

 
  СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
  НОВО СТРОИТЕЛСТВО
  ОБЗАВЕЖДАНЕ
  ИНТЕРИОР
  ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ
  ИНТЕРИОРНИ ДЕТАЙЛИ
  АРХИТЕКТУРА
  АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ
  ПРОЕКТИ НА КЪЩИ
  ЗА ГРАДИНАТА
  ОТОПЛЕНИЕ
  КАМИНИ

 


 

 

© 1994 - 2011 jilishta Products. All rights reserved. Политика на поверителност