ЖИЛИЩА

» отопление


Най-добрите енергийно ефективни решения за битови цели

Перфектен комфорт през всички сезони  с термопомпи DAIKIN ALTHERMA

 При непрекъснато растящите цени на енергията,  хората са все повече загрижени за финансовата равностойност на отоплението.  И проблемът не е само в растящите цени на нафтата и природния газ, но и в ограничените запаси на изкопаеми горива, както и емисиите на CO2. Именно поради тези комплексни причини енергийно ефективните решения за отопление печелят все по-голяма популярност.

Традиционните системи за отопление и котли използват изкопаеми горива, което ги прави скъпа и все по-неподходяща възможност за околната среда. Никой не желае да харчи парите си напразно, особено в настоящите условия на все още продължаващата световна финансова криза.

В тази връзка термопомпата DAIKIN Altherma е създадена като съвременна алтернатива на котлите с течно и газово гориво, която предоставя възможност за отопление, охлаждане и БГВ на жилището. Въздушно-водната термопомпа Daikin Altherma използва възобновяем източник на енергия - тя извлича топлина от въздуха в околната среда.

Тъй като две трети от топлината, получена от системата на термопомпа от въздушен източник на Daikin Altherma, са безплатни и обслужването е минимално, както и редица други предимства определят Daikin Altherma като най-доброто енергийно ефективно решение за битови цели.

Гореща вода за дома

Термопомпата работи много по-ефективно и спестява повече енергия в сравнение с традиционните отоплителни системи на газ или нафта. С Altherma 1kW електрическа консумация генерира между 3kW и 5kW топлинна енергия. В резултат се получава и редуциране с над 57% на вредните CO2 емисии, в сравнение с конвенционалните котли и с 28% сравнено с кондензните газови котли.


Термопомпите Daikin Altherma удовлетворяват потребностите от отопление, но също така могат да осигурят и битова гореща вода за домакинство, а като допълнителна възможност, в горещите летни дни Daikin Altherma може да осигури и охлаждане. На практика  Daikin Altherma е цялостна домашна система за отопление, охлаждане и топла вода, базирана на технологията на термопомпа от въздушен източник, гарантираща перфектен битов жилищен комфорт през цялата година.

Тя представлява гъвкава и рентабилна алтернатива на котлите с течно или газово гориво, която предоставя и възможност за охлаждане. Термопомпата Altherma предлага комбинация от високопроизводителна инверторна технология и гъвкаво управление на температурата - топлопроизводителността на системата се регулира от фактически необходимата топлина. Състои се от външно тяло (агрегат), вътрешно тяло (хидробокс) и бойлер за БГВ.

Външно тяло Вътрешно тяло Бойлер

Нискотемпературна термопомпа ALTHERMA Високотемпературна термопомпа ALTHERMADaikin Altherma е разработена в три направления:
DAIKIN Altherma - нискотемпературна термопомпа само за отопление и БГВ
DAIKIN Altherma - нискотемпературна помпа за отопление, охлаждане и БГВ
DAIKIN Altherma HT - високотемпературна термопомпа, само за отопление и БГВ

Какво представлява ТЕРМОПОМПЕНАТА ТЕХНОЛОГИЯ?
Термопомпите използват топлинна енергия от атмосферата, от водата (реки, езера и т.н.) или от земята. При Daikin Altherma енергията се извлича от външния въздух, което е по-евтина и по-лесна алтернатива пред останалите. За да се получи енергия от
въздуха, термопомпата има нужда от малко енергия, за да започне да работи. Или:
Daikin Altherma се нужда само от 1 kW електроенергия, за да изпомпи от 3 до 4 kW топлина в жилището. С други думи, 67 до 75% от топлината, произведена от Daikin Altherma идва от външния въздух и е безплатна.

Нискотемпературна инсталация

Отопление, битова гореща вода и охлаждане

Високотемпературна инсталация

Отопление и битова гореща вода

Предимства на  DAIKIN ALTHERMA:

ИКОНОМИЧНОСТ

Термопомпените котли работят по-ефективно и консумират по-малко енергия, отколкото традиционна отоплителна система, която използва газ или нафта. Daikin Altherma генерира най-малко 3 kW безплатна топлина на 1 kW потребена електроенергия.
     

ОТЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

Коефициентът на преобразуване на енергията (COP) на термопомпата Daikin Altherma в голяма степен се дължи и на използваната инверторна технология. Вграденият в системата честотен преобразувател управлява скоростта на въртене на компресора в зависимост от топлинния товар. Поради това системата рядко работи на пълна мощност и клиентите плащат само за енергията, която действително им е необходима.

МИНИМАЛЕН РАЗХОД ПО ИНСТАЛАЦИЯ И ЛЕСЕН МОНТАЖ

Daikin Altherma черпи топлина от въздуха. И вътрешното, и външното тяло са компактни. Външното тяло може лесно да се постави извън всяка сграда, включително апартаменти  и не изисква пробиване или изкопни работи за събиране на топлината. Вътрешният хидробокс не изисква специално помещение или инфраструктура като комини, резервоари за гориво или газови връзки и др. Системата Altherma може да се свърже към ниско температурни радиатори, конвектори, подово отопление, в нови и реновирани сгради.

ЕКОЛОГИЧНОСТ

Daikin Altherma не произвежда директни емисии на CO2  и по този начин всеки потребител има личен принос за по-добра околна среда. Термопомпата използва електрическа енергия, но дори и без възобновяемо електричество,
емисиите на CO2 са много по-малки, отколкото на котлите, които използват изкопаеми горива.
Daikin бе първата компания, получила еко-етикет за своите термопомпи Daikin Altherma с предаване на топлина от въздух към вода, присъден от ЕС.

НАПЪЛНО БЕЗОПАСНИ

Daikin Altherma работи без петрол, газ или други опасни вещества, като намалява потенциалния риск, който те носят.

СЪВМЕСТИМОСТ СЪС СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

Daikin Altherma може да работи съвместно със слънчеви колектори за подгряване на битова гореща вода и да оползотворява топлинна енергия от Слънцето, което ще продължи да я излъчва още около пет милиарда години.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Системата  Daikin Altherma е еднакво подходяща както за нови и ремонтирани жилища, така и е идеално решение за големи апартаментни сгради, за които е разработен конкретен подходящ вариант.

Текущите решения за отопление на големи жилищни сгради страдат от високи експлоатационни разходи, високо първично потребление на енергия и свързаното с това повишено ниво на емисиите на CO2, както и липсата на охлаждане. Серията на Daikin Altherma за жилищни сгради и колективни жилища е в състояние да предложи ефективно отопление (с висока температура на водата до 80°C), охлаждане и производство на битова гореща вода. Нейната забележителна ефективност (COP достига до 3,5) се дължи на способността за оползотворяване на топлината, натрупана във външния въздух. Битовата гореща вода достига температура на бойлера до 70° C , а при охлаждане температурата на водата е до 5° C. Използването на тази система води до 30% намаляване на потреблението на първична енергия, 59% по-малко емисии на СО2 и 33% по-малко оперативни разходи в сравнение с инсталация с индивидуални газови котли.

На нашия пазар високо ефективната система  Daikin Altherma се предлага от фирма ТЮЛИПС ООД – официален представител на DAIKIN за България..

Отопление и климатизация


За повече информация и контакти:
 

ТЮЛИПС ООД

ОФИС:
София 1618
бул. Братя Бъкстон, 85
тел/факс: +359 2 491 25 32


МАГАЗИН И СКЛАД:
София 1618, бул. Никола Петков 1
(Околовр. път и Цар Борис III)
тел: 02/ 4600164, 0885 157 370

 

www.tulips.bg


 

» отопление

 

 

 

 

 

 

Архитектура Архитектурни проекти За банята За кухнята За детската За спалнята Отопление Камини Мебели Интериорни детайли За градината