Проект за преустройство на ателиета

405
Разглеждания
Проект за преустройство на ателиета

design-atelie

 

Целта на настоящото преустройство е да се използва светлата височина от 4,37 м като даденост и да се изградят
частично втори нива във всяко от гореспоменатите ателиета – галерии от лека метална конструкция, без да се нарушават
застроената площ, фасадните стени на сградата, носещата стоманобетонна конструкция и предвидените сградни инталационни пакети.

 

Прочети цялата публикация >>>

 

 

……………………………………….