Осветление

Осветлението в интериорния дизайн – богати възможности за „режисиране“ на средата

  Решаващ дял в емоционалното възприятие на интериора има светлината. Осветлениета дава богати възможности за “режисиране“ на средата. Ако уловим магията на светлината, ако…